PETRA DVOŘÁKOVÁ

Hudbu miluji od narození a zpívala jsem snad dřív, než jsem začala pořádně mluvit. Díky praktickému používání celostní muzikoterapie, kterou jsem studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, jsem poznala, že hudba umí léčit a je perfektním nástrojem relaxace, péče a (sebe)rozvoje. A to naprosto pro všechny bez rozdílu. Proto vás srdečně zvu na cestu kouzelným světem tónů a zvuků. Bude mi ctí být vaší průvodkyní.

Petra vás v Shaličce hýčká na svých ÚPLŇKOVÝCH MUZIKOTERAPEUTICKÝCH RELAXACÍCH a provází cyklem hlasově-seberozvojových workshopů PRADÁVNÁ MOC HLASU.

Více o Petře a jejich projektech se můžete dozvědět na jejich stránkách TÓNY DUŠE – muzikoterapie, případně se s ním můžete spojit přes e-mail na adrese petra.tonyduse@gmail.com